เอกสารการเป็นสมาชิก

เอกสารการเป็นสมาชิก

ลำดับแบบฟอร์มสำหรับสมาชิกดาวน์โหลด
1กระบวนการรับสมัครสมาชิกวิสามัญของ TPFA_300566Download
2แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสมาชิก_TPFA_180165Download
3ใบสมัครสมาชิก_TPFA_TH EN_090266Download
4แบบฟอร์ม 1 หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย_TPFA_TH EN_110265Download
5ข้อบังคับและประวัติ_TPFA_ 250766Download
6หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ_TPFA_ 010759Download