รายชื่อสมาชิก

ลำดับชื่อบริษัทโทรศัพท์/โทรสารอีเมล์เว็บไซต์
1บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)Tel: (+66) 34 424 437-42
Fax: (+66) 34 879 804
info@seavaluegroup.comwww.seavaluegroup.com
2บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)Tel: (+66) 2 298 0029
Fax: (+66) 2 298 0442-3
PFcommercial@thaiunion.comwww.i-tail.com
3บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดTel: (+66) 34 831 122-4
Fax: (+66) 34 831 080-1
mmp@mmp.co.thwww.mmptuna.com
4บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัดTel: (+66) 34 419 888
Fax: (+66) 34 419 889
seapac@kingfisher.co.thwww.kingfisher.co.th
5บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)Tel: (+66) 74 273 600
Fax: (+66) 74 273 690-4
info@tropical.co.thwww.tropical.co.th
6บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัดTel: (+66) 2 119 4399
Fax: (+66) 2 119 4372-3
info@patayafood.comwww.patayafood.com
7บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)Tel: (+66) 74 200 999
Fax: (+66) 74 200 900-1
cmchy@chotiwat.comwww.chotiwat.com
8บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัดTel: (+66) 34 424 437-42
Fax: (+66) 34 879 804
info@seavaluegroup.comwww.seavaluegroup.com
9บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดTel: (+66) 74 803 168
Fax: (+66) 74 803 168
Fax: (+66) 74 880 168
Fax: (+66) 74 881 168
marketing@sif.co.thwww.sif.co.th
10บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)Tel: (+66) 34 845 575-91
Fax: (+66) 34 845 593
marketing@asianalliance.co.thwww.asianalliance.co.th
ลำดับชื่อบริษัทโทรศัพท์/โทรสารอีเมล์เว็บไซต์